HeaderCancel

Reglement

 

 1. Algemeen

  1. Kwisspel is een spel waarbij, in teamverband, een vragenlijst wordt ingevuld en opdrachten worden uitgevoerd.

  2. De organisatie van Kwisspel valt onder de Vereniging Zelfstandige Ondernemers, hieronder verder genoemd: VZO.

  3. Met de website wordt hier bedoeld de website www.kwisspel.nl. 

 1. Teams 

  1. Een team bestaat uit minimaal 6 personen. 

  2. Er is geen maximum aan het aantal personen in een team.

 2. Inschrijven voor Kwisspel

  1. Een team kan zich alleen inschrijven voor Kwisspel via het op de website verstrekte inschrijfformulier.

  2. Het inschrijfformulier wordt ingevuld door de contactpersoon van het team. Deze contactpersoon is woonachtig in de gemeente Venray. Correspondentie tussen de organisatie en het team verloopt via de contactpersoon (zie ook artikel 4.1). 

  3. De inschrijving is definitief na betaling van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld en het bankrekeningnummer vindt u op de website.

  4. Een team werkt vanuit een vooraf opgegeven locatie. Deze locatie ligt binnen de gemeente Venray en wordt uiterlijk bij aanvang van Kwisspel aan de organisatie medegedeeld.

  5. Inschrijven kan tot en met de op de website aangegeven datum.

 3. Deelnemen aan Kwisspel

  1. Na inschrijving ontvangt de contactpersoon een bevestigingsmail.

  2. Op de dag van Kwisspel krijgt het team een opdrachtenboek uitgereikt.

  3. Het opdrachtenboek wordt uitgereikt op een door de organisatie bepaald tijdstip en locatie(s). Tijdstip en locatie(s) worden door de organisatie op de website en aan de contactpersoon bekendgemaakt.

  4. In het opdrachtenboek staat een speluitleg.

  5. Het team vult in dit opdrachtenboek de antwoorden op de verschillende vragen in. 

  6. Het opdrachtenboek moet duidelijk leesbaar worden ingevuld.

  7. Het ingevulde opdrachtenboek moet op dezelfde dag worden ingeleverd op een door de organisatie bepaald tijdstip en locatie. Dit tijdstip en locatie(s) worden vooraf bekendgemaakt. 

 1. Uitslag en prijzen

  1. Doel van Kwisspel is om zoveel mogelijk punten te behalen.
   Het team met de meeste punten wint Kwisspel.

  2. De prijzen bestaan uit geldbedragen. De nummers 1, 2 en 3 ontvangen een deel van het prijzengeld

  3. De uitslag van Kwisspel wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking, welke plaats vindt bij Roelanzia. De datum is vooraf aan de contactpersoon medegedeeld.

  4. De uitslag van Kwisspel is bindend en staat niet ter discussie.

 1. Tot slot

  1. Indien zich situaties voordoen, waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een bindende beslissing.

  2. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van Kwisspel.

 

Versie 15-05-2019